GO Worldwide ble grunnlagt samtidig i Norge, Sverige og Baltikum for å kunne tilby ulike forretningskonsepter innen de områder hvor både personale og eier innehar stor kunnskap og erfaring.


GO Iceland er et av vår forretningsområder. Vi tilbyr alle typer gruppe- og konferansereiser til Island, og leverer høy kvalitet og personlig service. Vår lange erfaring og brede kompetanse er kjernen i vår virksomhet. Vi som er prosjektledere har mangeårig erfaring i bransjen med gruppe- og konferansereiser til Island. Vi har opp gjennom tidene arrangert hundrevis av vellykkede arrangementer til Sagaøya.


Vi innehar stor kunnskap om Island og har vel opparbeidede leverandør- og samarbeidspartnere lokalt. Våre fantastiske norsk- og svensktalende guider bidrar også til å gjøre oppholdet deres til en fantastisk opplevelse.


Selv har vi reist på kryss og tvers over Island, og besøkt mange byer, fjell, fjorder og isbreer. Vi har prøvd de mange aktivitetene, restaurantene og også besøkt de fleste hotellene. Fremfor alt er det vår lidenskap til Island som gjør at vi kan skape det ekstra og spesielle som svarer til dine forventninger.


Vi besøker Island ofte, og har et stort kontaktnett lokalt. Derfor er vi hele tiden oppdatert på nye hoteller, restauranter, aktiviteter, events og annet.


Mulighetene er uendelige på Island, uansett hvilken årstid dere velger å reise på. Vi har fokus på målsetning, ønsker og budsjett. Med dette for øyet skreddersyr vi et program som gir dere de beste forutsetningene for at reisen til Island blir et minne for livet.


HVA VI GJØR


Konferansereiser, incentivereiser, ledergrupper, studiereiser, foreningsreiser, kick-off og teambuilding. Vår spesialitet er å skreddersy reisen deres til Island tilpasset deres formål og ønsker.

 
Personlig service og trygghet
Vi holder nær og personlig kontakt med kundene våre. Som kunde skal dere alltid kjenne dere trygge på å legge ansvaret over på oss. Deres krav som kunde er at alt skal fungere. Vi stiller det samme kravet, GO Iceland, til oss selv, og til alle våre nøye utvalgte leverandører og samarbeidspartnere.


Vi er et høyt kvalifisert team som samarbeider med kundene og ser til at alle reisens deler blir utført med presisjon og omsorg ned i minste detalje. Vi har en enorm kunnskap om destinasjonene på Island, og med selskaper både i Norge, Sverige og Baltikum har vi store forhandlingsmuligheter hos leverandørene, noe som slår positivt ut for dere som kunde.


Etter reisens slutt tar vi alltid en oppfølging for å forsikre oss om at alle delene av reisen stod til forventningene.


Gruppe- og konferansereiser
Gruppe- og konferansereiser kan innbefatte alt fra den tradisjonelle firmaturen med ansatte, kunder eller leverandører, til studiereiser og foreningsreiser. En konferansereise er en enkel måte å øke trivselen og effektiviteten på arbeidsplassen på. I nye omgivelser som står i kontrast til hverdagens rutiner, får dere mulighet til å lære hverandre å kjenne, og styrke fellesskapet og øke motivasjonen.
Vi i GO Iceland leverer helhetsløsninger etter deres ønsker og budsjett.


Incentivereiser
Incentive etter ordboka: pirring, stimulering, motivering.
Det er akkurat det det handler om. Å pirre til fremgangsrike resultater, å motivere medarbeiderne til det ytterste, å stimulere og styrke kunderelasjonene. En incentivereise passer bra når firmaet eller avdelingen har oppnådd satte mål, der for eksempel de beste selgerne belønnes med en reise. Kreativitet og overraskelse er nøkkelen til en vellykket incentivereise. Vi i GO Iceland skreddersyr det programmet som passer best for dette formålet.


Kick-off reiser
En kick-off skaper en følelse av samhold og formidler firmaets eller organisasjonens målsetninger og visjoner på vei inn i et nytt år. Det kan også være en intern omlegging innad i firmaet som man vil markere, eller oppstarten av det nye arbeidsåret med dets mål. Utfordringen med å lykkes med kick-offen ligger i å finne balansen mellom forretningsnytten og opplevelsen.

Vi i GO Iceland hjelper dere å utarbeide et program der opplevelsen blir et minne for livet.


VELKOMMEN TIL Å ''GO ICELAND'' MED OSS!


Vi har naturligvis lovpålagt reisegaranti i
Reisegarantifondet.


Vi er også IATA-sertifiserte, noe som innebærer at vi har rett til selv å utstede flybilletter.

Økernveien 121, Postboks 504 N-0512, Oslo, Norge, Org number: 995 624 419 Telefon: +47 22644222 E-post:groups@goworldwide.no